STÅLREGEL XR70 5000MM

Skarvbar stålregel för användning i icke bärande innerväggar för att att uppnå ljudreduktion.


Läs mer i butiken

AKUSTIKPROFIL +45 3000MM

Undertaksprofil som medför en ordentlig stegljudsisolering.


Läs mer i butiken

AKUSTIKPROFIL AP25 3600 MM

Profil för användning i bl.a. lägenhetsskiljande bjälklag.


Läs mer i butiken

LJUDREGEL CSP+70 4000MM

Ljudregel för byggnation av mellanväggar.


Läs mer i butiken

LJUDREGEL CSP+95 2985MM

Ljudregel för byggnation av mellanväggar.


Läs mer i butiken

LJUDREGEL CSP+95 4000MM

Ljudregel för byggnation av mellanväggar.


Läs mer i butiken

LJUDREGEL CSP+70 2985MM

Ljudregel för byggnation av mellanväggar.


Läs mer i butiken

LJUDREGEL CSP+70 3500MM

Ljudregel för byggnation av mellanväggar.


Läs mer i butiken

LJUDREGEL CSP+95 5000MM

Ljudregel för byggnation av mellanväggar.


Läs mer i butiken

REGEL C+70-0,46 4000MM

Regel med förbättrade ljudegenskaper för byggnation av inneväggar.


Läs mer i butiken

REGEL C+70-0,46 5000MM

Regel med förbättrade ljudegenskaper för byggnation av inneväggar.


Läs mer i butiken

REGEL C+95-0,46 2485MM

Regel med förbättrade ljudegenskaper för byggnation av inneväggar.


Läs mer i butiken

REGEL C+95-0,46 2685MM

Regel med förbättrade ljudegenskaper för byggnation av inneväggar.


Läs mer i butiken

REGEL C+95-0,46 2985MM

Regel med förbättrade ljudegenskaper för byggnation av inneväggar.


Läs mer i butiken

REGEL C+95-0,46 3500MM

Regel med förbättrade ljudegenskaper för byggnation av inneväggar.


Läs mer i butiken

REGEL C+70-0,46 2485MM

Regel med förbättrade ljudegenskaper för byggnation av inneväggar.


Läs mer i butiken

REGEL C+70-0,46 2685MM

Regel med förbättrade ljudegenskaper för byggnation av inneväggar.


Läs mer i butiken

REGEL C+95-0,46 4000MM

Regel med förbättrade ljudegenskaper för byggnation av inneväggar.


Läs mer i butiken

REGEL C+70-0,46 2985MM

Regel med förbättrade ljudegenskaper för byggnation av inneväggar.


Läs mer i butiken

REGEL C+95-0,46 5000MM

Regel med förbättrade ljudegenskaper för byggnation av inneväggar.


Läs mer i butiken

REGEL C+70-0,46 3500MM

Regel med förbättrade ljudegenskaper för byggnation av inneväggar.


Läs mer i butiken