DELIVERY_TIME

En brunn av miljövänlig och återvinningsbar PP plast avsedd för dränerings- eller dagvatten. Brunnen är av dubbelvägsrör vilket gör den motståndskraftig mot slag och tryck. Anslutningar för dränerings- och markavloppsrör är gjorda på förhand.Lock ingår ej, finns att köpa separat.

Användningsområde

Brunnen grävs ner i samband med dränerings- och dagvattenhantering av mark. Dräneringsrör samt rör för transportering av vattnet, företrädelsevis till det kommunala vattensystemet, kopplas sedan på.

Sandfång

För att de rör som leder till och från brunnen inte ska täppas igen av sand och smuts finns ett så kallat sandfång under anslutningarna för dräneringsrör. Sandfånget är ett utrymme på 80 liter där eventuell sand och smuts kan samlas upp.


Läs mer i butiken

DELIVERY_TIME

Teleskopiskt plaströr för lätt betäckning 300.


Läs mer i butiken

DELIVERY_TIME

Dagvattenrör används för att föra bort dagvatten från exempelvis husets stuprör. Terana dagvattenrör av polyeten är svarta och lättare för att inte förväxlas med vanliga bruna markavloppsrör. Det gör det lättare att undvika att dagvatten av misstag kopplas till det vanliga avloppssystemet. Röret är försett med gummiringspackningar både i spetsänden och i muffen för täta kopplingar. Dagvattenröret uppfyller alla myndighetskrav på rörsystem för dagvatten.

Tekniska data

Material: PEGummipackningar: ja
Klass: SNB


Läs mer i butiken

DELIVERY_TIME

Lätt gjutgärnsbetäckning för proffsiga och hållbara lösningar.


Läs mer i butiken

DELIVERY_TIME

En skarvmuff för markdräneringsarbeten. Den är tillverkad i miljövänlig och återvinningsbar PE-plast som dessutom är slag- och trycktålig.
Med skarvmuffen skarvar du ihop avloppsrör i ett markdräneringssystem.


Läs mer i butiken

DELIVERY_TIME

En skarvmuff för markdräneringsarbeten. Den är tillverkad i miljövänlig och återvinningsbar PE-plast som dessutom är slag- och trycktålig.

Med skarvmuffen skarvar du ihop avloppsrör i ett markdräneringssystem.


Läs mer i butiken

DELIVERY_TIME

Betäckning i plast med handtag och tätning, 315mm,


Läs mer i butiken

DELIVERY_TIME

En brunn av miljövänlig och återvinningsbar PP plast avsedd för dränerings- eller dagvatten. Brunnen är av dubbelvägsrör vilket gör den motståndskraftig mot slag och tryck. Anslutningar för dränerings- och markavloppsrör är gjorda på förhand.

Användningsområde

Brunnen grävs ner i samband med dränerings- och dagvattenhantering av mark. Dräneringsrör samt rör för transportering av vattnet, företrädelsevis till det kommunala vattensystemet, kopplas sedan på.

Sandfång

För att de rör som leder till och från brunnen inte ska täppas igen av sand och smuts finns ett så kallat sandfång under anslutningarna för dräneringsrör. Sandfånget är ett utrymme på 70 liter där eventuell sand och smuts kan samlas upp.


Läs mer i butiken

DELIVERY_TIME

En böjlig rördel som är avsedd att användas som komponent i ett markdräneringssystem. Den är tillverkad i miljövänlig och återvinningsbar PE plast som dessutom är slag- och trycktålig.

Flexböjen används vid markdränering då du vill leda dräneringsrör runt hörn.


Läs mer i butiken

DELIVERY_TIME

Används för övergångar mellan dräneringsrör och markavloppsrör.


Läs mer i butiken

DELIVERY_TIME

Lock till dagvattenbrunn, art: 31380


Läs mer i butiken