LECABALK 200X190X2390

Lecabalk av armerad massiv lättklinkerbetong. För bärande och överbyggande element över fönster- och dörröppningar.


Läs mer i butiken

LECABALK 125X190X1490

Lecabalk av armerad massiv lättklinkerbetong. För bärande och överbyggande element över fönster- och dörröppningar.


Läs mer i butiken

LECABALK 200X190X2990

Lecabalk av armerad massiv lättklinkerbetong. För bärande och överbyggande element över fönster- och dörröppningar.


Läs mer i butiken

LECABALK 75X190X1490

Lecabalk av armerad massiv lättklinkerbetong. För bärande och överbyggande element över fönster- och dörröppningar.


Läs mer i butiken

LECABALK 250X190X1490

Lecabalk av armerad massiv lättklinkerbetong. För bärande och överbyggande element över fönster- och dörröppningar.


Läs mer i butiken

LECABALK 95X190X1490

Lecabalk av armerad massiv lättklinkerbetong. För bärande och överbyggande element över fönster- och dörröppningar.


Läs mer i butiken

LECABALK 150X190X1490

Lecabalk av armerad massiv lättklinkerbetong. För bärande och överbyggande element över fönster- och dörröppningar.


Läs mer i butiken

LECABALK 250X190X2390

Lecabalk av armerad massiv lättklinkerbetong. För bärande och överbyggande element över fönster- och dörröppningar.


Läs mer i butiken

LECABALK 150X190X2390

Lecabalk av armerad massiv lättklinkerbetong. För bärande och överbyggande element över fönster- och dörröppningar.


Läs mer i butiken

LECABALK 150X190X2990

Lecabalk av armerad massiv lättklinkerbetong. För bärande och överbyggande element över fönster- och dörröppningar.


Läs mer i butiken

LECABALK 250X190X2990

Lecabalk av armerad massiv lättklinkerbetong. För bärande och överbyggande element över fönster- och dörröppningar.


Läs mer i butiken

LECABALK 200X190X1490

Lecabalk av armerad massiv lättklinkerbetong. För bärande och överbyggande element över fönster- och dörröppningar.


Läs mer i butiken

LECABALK 300X190X2990

Lecabalk av armerad massiv lättklinkerbetong. För bärande och överbyggande element över fönster- och dörröppningar.


Läs mer i butiken

MULTIPLATTAN 100X400X600MM

Används till bärande och ej bärande väggar i småhus, flerbostadshus, kontor, industri och skolor.


Läs mer i butiken

MURLÅDA FÖR LECA 075

Murlåda för att få en jämn applicering av murbruket på lecablocken.


Läs mer i butiken

MURLÅDA FÖR LECA 095

Murlåda för att få en jämn applicering av murbruket på lecablocken.


Läs mer i butiken

MURLÅDA FÖR LECA 150

Murlåda för att få en jämn applicering av murbruket på lecablocken.


Läs mer i butiken